CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

QUẢN LÝ CÁC KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG VÀ CÁCH XỬ LÝ CÁC KHIẾU NẠI HIỆU QUẢ - Innovative Hub Viet Nam

– Thời gian Khách hàng thực hiện Khiếu nại: Trong quá trình sử dụng dịch vụ nhưng không quá 48h ngày kể từ thời điểm Unich Express giao hàng.

– Thời gian Unich Express phản hồi, đã tiếp nhận, yêu cầu bổ sung thông tin: Từ 1 – 2 ngày.

– Thời gian xử lý Khiếu nại dịch vụ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

+ Đối với các khiếu nại cần xác nhận thông tin hoặc làm việc với bên thứ ba gồm (nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển…): Unich Express sẽ phải làm việc với các đơn vị này để có thông tin và xử lý khiếu nại.

+ Đối với các khiếu nại phát sinh từ lỗi dịch vụ của chính Unich Express, Unich Express sẽ xử lý trong vòng 03 ngày trong trường hợp không bị gián đoạn trong quá trình trao đổi & liên lạc với Khách hàng về các phương án xử lý.

+ Đối với các khiếu nại phát sinh trên những đơn hàng không sử dụng dịch vụ Kiểm hàng, Unich Express sẽ hỗ trợ xử lý Khiếu nại người bán trong vòng 07 ngày nếu hỗ trợ Khiếu nại người bán không thành công hoặc không có kết quả Unich Express sẽ đóng và từ chối khiếu nại.