Các chức năng, tiện ích của công cụ

1. Chuyển đổi trực tiếp giá sản phẩm từ nhân dân tệ sang vnđ
2. Thêm hàng vào giỏ
3. Đặt hàng nhanh chóng, thuận tiện và chính xác
4. Tiết kiệm thời gian và gia tăng cơ hội kinh doanh

Click để cài đặt