Mục đích:
Giúp khách hàng quản lý các đơn hàng trên hệ thống nhaphangtk (các đơn hàng phải được đặt cọc thành công mới hiển thị ở danh sách này).
Khách hàng có thể:
– Quản lý theo các tab trạng thái: Tất cả, Đã đặt cọc, Đang mua hàng,….
– Tìm kiếm đơn hàng theo các tiêu chí: Trạng thái, Website đặt hàng, Mã đơn hàng, Thời gian cập nhật từ ngày, đến ngày
– Xem chi tiết, tạo khiếu nại, hủy đơn hàng.
– Cập nhật thông tin chi tiết 1 đơn hàng.
– Đặt thêm hàng trong 1 đơn hàng có trạng thái Đang mua hàng
.a/ Hủy đơn hàng: 
Khách hàng nhấn vào nút Hủy tại mục Thao tác của một đơn hàng

(Chỉ được phép hủy với các đơn hàng có trạng thái đã đặt cọc, đang mua hàng, đã mua hàng).
b/ Tạo khiếu nại:

c/ Cập nhật thông tin chi tiết đơn hàng
– Bước 1: Khách hàng Nhấn vào nút xem chi tiết đơn hàng của một đơn hàng trên danh sách đơn hàng

– Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng dưới dạng các tab: Thông tin đơn hàng,Lịch sử trạng thái, Lịch sử giao dịch, Danh sách kiện hàng, Danh sách khiếu nại, Lịch sử giảm trừ.
Khách hàng chọn các tab muốn xem

–> hệ thống sẽ hiển thị thông tin tương ứng của đơn hàng với các tab được chọn.
– Bước 3: Tại các tab thông tin , khách hàng có thể thực hiện các thao tác sau:
Cập nhật dịch vụ GTGT

Với mỗi một dịch vụ GTGT mà Khách hàng chọn thì đơn hàng của khách sẽ được tính thêm phí tương ứng với từng loại dịch vụ đó. Tùy thuộc vào từng loại dịch vụ, một số dịch vụ sẽ được tính phí luôn như dịch vụ kiểm đếm, đóng kiện gỗ, gia cố kiện hàng.
Cập nhật địa chỉ giao hàng:
Khách hàng cập nhật thông tin Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ, chọn Tỉnh/thành phố, chọn Quận/Huyện.

Trao đổi với nhaphangtk:
Khách hàng gửi trao đổi đến bộ phận quản lý đơn hàng của nhaphangtk để nhaphangtk tiếp nhận và phản hồi Khách hàng sớm nhất.
Khách hàng cũng sẽ nhận được các thông báo cụ thể được gửi từ bộ phận quản lý đơn hàng của nhaphangtk để nắm thông tin cần thiết.

d/ Đặt thêm hàng
– Mục đích:

Dùng trong trường hợp Khách hàng muốn mua thêm sản phẩm trên đơn hàng trong trường hợp Đơn hàng có trạng thái Đã đặt cọc, Đang mua hàng.
 Các bước thực hiện:
+ Bước 1: Khách hàng nhấn vào nút Đặt thêm hàng -> Toàn bộ textbox số lượng của các link sản phẩm trong đơn sẽ mở để khách hàng thay đổi, LƯU Ý chỉ tăng số lượng (không cho giảm số lượng)
+ Bước 2: Khách hàng thay đổi số lượng muốn tăng lên với từng sản phẩm
+ Bước 3: Nhấn nút Xác nhận.

e/ Xác nhận mua sản phẩm
 Mục đích: Dùng trong trường hợp nhaphangtk mua đơn hàng cho khách hàng nhưng  số lượng hoặc đơn giá đặt của một hoặc nhiều sản phẩm nào đó bị thay đổi (do Shop/xưởng không còn đủ số lượng mua, đơn giá thay đổi tại thời điểm nhaphangtk mua hàng,…). Chỉ thực hiện khi đơn hàng có trạng thái Chờ xác nhận, sản phẩm có trạng thái Chờ xác nhận
 Các bước thực hiện:
+ Bước 1: Nhấn  Chi tiết đơn hàng Chờ xác nhận.
+ Bước 2: Nhấn nút Xác nhận tại sản phẩm để tiếp tục mua hàng.

-> Sản phẩm được chuyển sang trạng thái Đặt được hàng, Đơn hàng chuyển trạng thái Đang mua hàng.