Hướng dẫn quản lý Giỏ hàng

Mục đích:
Giúp khách hàng quản lý các đơn hàng nằm trong giỏ hàng, có thể sửa đổi số lượng cần mua, xóa bỏ sản phẩm/đơn hàng, đặt cọc đơn hàng trong Giỏ hàng.
Giỏ hàng: Nơi tập trung tất cả các đơn hàng mà khách hàng đã đặt thông qua Extension, mỗi 1 đơn hàng sẽ ứng với các sản phẩm mua tại 1 Shop/xưởng trên 1688,  taobao, tmall
Đơn hàng: Nơi tập trung thông tin các sản phẩm được mua (tên/link sản phẩm, hình ảnh, kích thước, màu sắc, số lượng, đơn giá,…) được Khách hàng chọn mua thông qua Extension. 1 Đơn hàng chứa 1 hoặc nhiều link sản phẩm mua tại 1 shop/xưởng.
Lưu ý: – Đơn hàng trong Giỏ hàng sẽ được lưu tối đa 30 ngày, sau 30 ngày nếu Đơn hàng không được đặt cọc, hệ thống sẽ tự động xóa đi các đơn hàng đó.
Các bước thực hiện:
Tại màn hình Giỏ hàng hiển thị danh sách các đơn hàng bao gồm thông tin như: Mã đơn, Tên/link Shop, Tổng số link/sản phẩm, Tổng tiền (Giá trị đơn hàng), Các dịch vụ, Ngày tạo
Khách hàng có thể thực hiện các thao tác: Cập nhật dịch vụ GTGT/ xóa đơn hàng trong giỏ/ đặt cọc đơn/ xem chi tiết đơn
a/ Cập nhật dịch vụ GTGT: 

– Khái niệm:Là các dịch vụ đi kèm với đơn hàng. Trong trường hợp Khách hàng muốn sử dụng các dịch vụ GTGT cho đơn hàng thì có thể tích chọn vào các dịch vụ được hiển thị trên từng đơn.Trường hợp không muốn sử dụng dịch vụ thì có thể bỏ chọn.
– Với mỗi một dịch vụ GTGT mà khách hàng chọn thì đơn hàng của khách sẽ được tính thêm phí tương ứng với từng loại dịch vụ đó. Tùy thuộc vào từng loại dịch vụ, một số dịch vụ sẽ được tính phí luôn như dịch vụ kiểm đếm, đặt hàng nhanh, một số dịch vụ sẽ được tính phí sau khi thực hiện xong như dịch vụ đóng kiện,…
b/ Xóa đơn hàng trong giỏ hàng:
Sử dụng trong trường hợp Khách hàng không muốn mua đơn hàng, khách có thể xóa các đơn hàng trong giỏ hàng –> Nhấn vào nút Xóa trên danh sách -> Hệ thống hiển thị thông báo xóa đơn hàng.
c/ Đặt cọc đơn
– Sử dụng khi Khách hàng muốn tiến hành đặt cọc đơn để hệ thống Y-Order tiếp nhận và tiến hành đặt hàng các đơn đó cho khách hàng.
– Có 2 loại: Đặt cọc từng đơn, đặt cọc toàn bộ đơn trong Giỏ hàng.
– Bước 1: Nhấn nút Đặt cọc hoặc tích chọn toàn bộ đơn muốn đặt cọc trong giỏ hàng và nhấn Tiếp theo

 Bước 2: Chọn địa chỉ giao hàng. Chỉ được chọn 1 địa chỉ giao hàng cho 1 lần đặt cọc
Với lần đầu đặt hàng: khách hàng sẽ có các lựa chọn:
+ Chọn địa chỉ giao hàng là địa chỉ trong thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm các thông tin: Họ tên, số điện thoại,địa chỉ + quận/huyện + tỉnh/thành phố.
+ Thêm địa chỉ mới: (Được mô tả chi tiết tại Hướng dẫn cập nhật địa chỉ giao hàng)
– Với các lần đặt hàng sau: Khách hàng sẽ có các lựa chọn
+ Chọn địa chỉ giao hàng trong danh sách các địa chỉ nhận hàng bao gồm các thông tin:Họ tên, số điện thoại,địa chỉ + quận/huyện + tỉnh/thành phố. Khách hàng có thể chỉnh sửa địa chỉ giao hàng
+ Thêm địa chỉ mới: (Được mô tả chi tiết tại Hướng dẫn cập nhật địa chỉ giao hàng)

Trường hợp số dư ví không đủ tiền đặt cọc hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau:

Lưu ý: Hệ thống chấp nhận số dư ví sau khi đặt cọc tối thiểu – 10.000 VNĐ

-> Hoàn tất Đặt cọc đơn hàng.