Hướng dẫn nạp ví – rút ví

1. HƯỚNG DẪN NẠP VÍ

A- THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Quý khách có thể đặt cọc trực tiếp tại địa chỉ: Khu làng nghề Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

B- CHUYỂN KHOẢN

Nội dung chuyển khoản: NAP NHTK mataikhoan
(VD: NAP NHTK A002)

VCB – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Số TK: 0711000281525
Chủ TK: NGUYEN THI LINH CHI

Quý khách lưu ý chuyển khoản đúng nội dung để được tự động nạp ví và chỉ chuyển vào các tài khoản trên.

2. HƯỚNG DẪN RÚT VÍ

Bước 1: Quý khách tạo yêu cầu rút ví trên tài khoản của mình

Bước 2: Quý khách gửi Email yêu cầu rút ví vào Email : [email protected]

– Tiêu đề mail: Yêu cầu rút ví

– Nội dung mail:

  • Tên tài khoản đăng nhập + SDT + Mã khách hàng ( Ví dụ: NHTK + 0932461688 + A002)
  • Số tiền muốn rút ví
  • Lý do rút

– Người nhận tiền

  • Số tài khoản nhận tiền
  • Ngân hàng nhận + Chi nhánh
  • Tên Chủ tài khoản nhận

( Quý khách hàng sẽ nhận được tiền vào tài khoản sau 48h – 72h và sẽ có Email phản hồi)