Chính sách riêng tư

Chào mừng bạn đến với Unich Express! Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng và quan tâm của bạn đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình khi sử dụng extension trình duyệt trên trang web unichexpress.com. Chính sách riêng tư này được thiết lập để giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin Thu thập

  • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn.
  • Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email và thông tin đăng nhập nếu cần thiết cho việc sử dụng extension.

Mục Đích Sử Dụng

  • Chúng tôi sử dụng thông tin để cung cấp và duy trì dịch vụ, hiển thị nội dung cá nhân hóa, và liên lạc với người dùng khi cần thiết.
  • Dữ liệu có thể được sử dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm mới và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Bảo mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và triển khai các biện pháp bảo mật công nghệ để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng không đúng và tiết lộ thông tin cá nhân.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc nếu cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Quyền Lựa Chọn và Cập Nhật Thông Tin

Bạn có quyền chọn không cung cấp thông tin cá nhân và có thể yêu cầu xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào.

Cookies và Công nghệ Tương tự

Chúng tôi có thể sử dụng cookies và công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn và thu thập thông tin về việc sử dụng website.

Sửa Đổi Chính Sách

Chúng tôi có quyền điều chỉnh chính sách này mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra đều đặn để cập nhật với bất kỳ thay đổi nào.

Việc sử dụng extension trình duyệt đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected].

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!