Hướng dẫn lên đơn hàng

Bước 1: Khách hàng đăng ký và đăng nhập tài khoản trên hệ thống nhaphangtk: https://id.unichexpress.com/register

Bước 2: Khách hàng tìm kiếm sản phẩm trên trang TMDT Trung quốc, click vào sản phẩm cần mua tiến hành đặt hàng sản phẩm đó
-> Hệ thống sẽ hiển thị màn hình như dưới đây. Trong đó các vùng được đánh dấu là các thông tin mà Shangoder chèn vào để giúp Khách hàng có thể hiểu được các thông tin căn bản của sản phẩm, bao gồm: Tỷ giá, Giá bán/1 sản phẩm tùy vào số lượng mua, Màu sắc, Kích thước

Bước 3: Khách hàng chọn từng màu sắc và trên các kích thước tương ứng với màu sắc đó Khách hàng nhập số lượng cần mua.
Lưu ý:
– Đối với sản phẩm chỉ có 1 màu hoặc không có màu mà chỉ có các kích thước -> Khách hàng chỉ cần nhập số lượng trên kích thước muốn mua
– Mỗi lần chọn qua extension chỉ trên 1 màu sắc của sản phẩm
– Nhập số lượng mua trên từng kích thước phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng còn trong kho
– Nhập tổng số lượng mua phải lớn hơn hoặc bằng số lượng mua tối thiểu mà shop/xưởng yêu cầu.
Bước 4: Chọn Chuyên mục tương ứng của sản phẩm bằng cách chọn trong danh sách chuyên mục.
Bước 5: Nhấn nút Thêm vào giỏ hàng -> Sản phẩm được thêm vào Giỏ hàng thành công
Lưu ý: Khi nhấn thêm vào giỏ hàng, Extension sẽ hiển thị cảnh báo với các trường hợp sau:

  1. Nếu KH đang sử dụng Google translate trang chi tiết sản phẩm -> KH nhấn Thêm giỏ hàng -> Hiển thị thông báo ”Không thêm được sản phẩm. Vui lòng tắt tính năng Google translate và thao tác lại”. –> Khách hàng sẽ phải tắt tính năng google translate và thực hiện đặt hàng lại.
  2. Nếu tổng số lượng sản phẩm mà KH đặt nhỏ hơn số lượng tối thiểu, hoặc lớn hơn số lượng trong kho để KH điều chỉnh lại. KH có thể ghi chú trực tiếp cho sản phẩm này (nếu cần) -> Cảnh báo ”Shop yêu cầu tối thiểu …. sản phẩm. Vui lòng chọn lại” trong đó “…” là số lượng tối thiểu Shop/xưởng yêu cầu mua trên link sản phẩm này. –> khách hàng sẽ phải đặt lại số lượng theo đúng yêu cầu.

– Extension sẽ cảnh báo Với sản phẩm mua theo full size hoặc full màu thì số lượng sản phẩm sẽ là bội số (VD đủ 4 màu thì mua số lượng phải là bội của 4) –>> Cảnh báo “”Shop yêu cầu mua số lượng là bội số của … . Vui lòng chọn lại”” VD: ”…” là số lượng sản phẩm Shop/xưởng bắt buộc yêu cầu mua
-> Hoàn tất đặt hàng cho sản phẩm của chỉ 1 màu sắc vừa chọn

Bước 6: Sau khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công, toàn bộ thông tin về shop/xưởng cũng như thông tin về sản phẩm sẽ được lấy về và hiển thị trong giỏ hàng của khách.

  • Khách hàng có thể chọn các tiện ích đi kèm: Dịch vụ kiểm đếm, đóng gỗ nếu muốn
  • Khách hàng ghi chú nếu cần
  • Khách hàng bấm cọc

  1. TH chọn sản phẩm qua extension đối với những sản phẩm thuộc shop/xưởng đã tồn tại trong 1 đơn hàng bất kỳ của giỏ hàng

– Khi khách hàng tiếp tục đặt hàng qua extention đối với những sản phẩm thuộc shop/ xưởng đã tồn tại trong 1 đơn hàng bất kỳ của giỏ hàng thì hệ thống sẽ tự động lưu thông tin sản phẩm đó vào đơn hàng đã có. Có 2 TH xảy ra:
+ TH1: KH  đặt mua link sản phẩm (cùng màu sắc, cùng size) mà link đó đã tồn tại trong đơn hàng của giỏ hàng thì sẽ không tách ra 1 link khác mà số lượng khách hàng chọn sẽ được cộng vào link đã có tương ứng với sản phẩm đó.Các thông tin liên quan đến đơn hàng trong giỏ hàng như: tổng số lượng sản phẩm, tổng tiền sẽ được tính lại tương ứng với link sản phẩm, với đơn hàng,với  giỏ hàng.
+ TH2: KH tiếp tục đặt mua link sản phẩm (Khách màu sắc, khác size) mà link đó đã tồn tại trong đơn hàng của giỏ hàng thì sẽ thêm 1 link khác trong đơn hàng đó.Các thông tin liên quan đến đơn hàng trong giỏ hàng như: tổng số lượng sản phẩm,tổng số link, tổng tiền sẽ được tính lại tương ứng với link sản phẩm,với đơn hàng,với giỏ hàng.

  1. Khi khách đi shopping có thể chọn nhiều sản phẩm của 1 hoặc nhiều Shop/ Xưởng trên taobao, 1688…. Sau khi đc đưa về giỏ hàng, hệ thống sẽ tự động tách thành các đơn hàng nhỏ để dễ kiểm soát.

Bước 7: Chọn loại hình vận chuyển, tỉ lệ đặt cọc, và thêm địa chỉ khách hàng nhận hàng ( nếu muốn gửi hàng tận nơi) => Rồi bấm đặt cọc

Khách hàng có thể xem lại danh sách đơn hàng của mình tại mục: Đơn hàng